Brzeg Dolny i jego interesujące zakątki

Brzeg Dolny znajduje się na Dolnym Śląsku, jest zlokalizowany na prawym brzegu Odry, około 30 kilometrów od wojewódzkiego Wrocławia. W mieście żyje około 12 tysięcy osób. Brzeg Dolny jest miastem bardzo dobrze uprzemysłowionym i stale realizowane są tutaj nowe inwestycje. Największe udziały mają firmy w branży chemicznej, również mieści się tu hydroelektrownia. W dużej mierze za rozwój miasta odpowiada (więcej…)